Προπόνηση με αντιστάσεις για πρόληψη!

Η ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας όταν δεν είναι διαθέσιμη η θεραπεία με φάρμακα.

“>Μέθοδοι

Μία μελέτη για την Ψυχική υγεία και Προπόνηση με Αντίστασεις ήταν μια τυχαιοποιημένη μελέτη,  διπλά ελεγχόμενη δοκιμή σε ενήλικες με ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) . Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε 2 εποπτευόμενες παρεμβάσεις: ενεργή ή στατική σωματική άσκηση (προπόνηση υψηλής αντοχής υψηλής αντοχής έναντι σε ισομετρικές ασκήσεις καθήμενοι ), καθώς και ενεργητική ή παθητική γνωστική κατάρτιση (ηλεκτρονική γνωστική κατάρτιση σε νοσοκομείαα σε αντίθεση με παρακολούθηση βίντεο / κουίζ), για 2-3 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες με παρακολούθηση 18 μηνών. Τα πρωταρχικά αποτελέσματα συμπεριλάμβαναν δεδομένα για τη γνωστική λειτουργία (κλινική κλίμακα αξιολόγησης της νόσου του Alzheimer – γνωστική υποκλίμακα, ADAS-Cog) και τη λειτουργική ανεξαρτησία του ατόμου (κλινική κλίμακα αξιολόγησης Bayer Activities of Daily Living).

Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα συμπεριλάμβαναν εκτελεστικές λειτουργίες, τη μνήμη, δοκιμές ταχύτητας / προσοχής και βαθμολογίες γνωστικού πεδίου για τον καθένα.
<span title=”Results

“>Αποτελέσματα

Εκατό ενήλικες με ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) [μέσω όρο ηλικίας 70,1 έτη- 68% γυναίκες] εγγράφηκαν και αναλύθηκαν. Η προπόνηση με αντιστάσεις (ελεύθερα βάρη -λάστιχα – μηχανήματα ) βελτίωσε σημαντικά την πρωτογενή έκβαση της γνωστικής υποκλίμακας ADAS-Cog. [σχετικό μέγεθος αποτελέσματος  -0.33 (-0.73, 0.06). P <.05] σε 6 μήνες και την εκτελεστική λειτουργία (Wechsler Adult Matrix Scale Intelligence Scale P = .016 /κλίμακα μέτρησης ) σε διάστημα 18 μηνών.

Οι κανονικές βαθμολογίες ADAS-Cog εμφανίστηκαν στο 48% (24/49) μετά τις προπονήσεις με αντιστάσεις έναντι 27% (14/51) χωρίς προπόνηση με αντιστάσεις [P <.03; αναλογία πιθανότητας 3,50]. Η γνωστική εκπαίδευση σταμάτησε μόνο την παρακμή όσο αφορά τη μνήμη σε 6 μήνες (P <.02). Η προπόνηση με αντιστάσεις για 18 μήνες υπήρξε υψηλότερη και ωφέλησε κατά 74% (P = .02) για τον τομέα εκτελεστικής λειτουργίας του ατόμου σε σύγκριση με τη συνδυασμένη γνωστική κατάρτιση [Z-score change = 0,42  υπήρξε υψηλότερη (P <.04) για το Παγκόσμιο Τομέα [Z-Score change = 0.45  με προπονήσεις αντιστάσεων  έναντι 0.23 για συνδυαστικές ασκήσεις].

hero<span title=”Conclusions

“>Συμπεράσματα

Η προπόνηση με είδη αντίστασεων βελτίωσε σημαντικά σε παγκόσμια κλίμακα τη γνωστική λειτουργία, και ταυτόχρονα στη διατήρηση των εκτελεστικών λειτουργιών  σε παγκόσμια κλίμακα με τα αντίστοιχα οφέλη σε διάστημα 18 μηνών.

National Health and Medical Research Council (NH&MRC)

of Australia Dementia Research Grant

FacebookTwitterLinkedInEmailMessenger

Leave a Reply

Your email address will not be published.