Τροφική νεοφοβία.

Διαβάζω τον ορισμό : τροφική νεοφοβία … “Τροφική νεοφοβία είναι η αποφυγή ή/και η πεισματική άρνηση δοκιμής νέων τροφών. Την εμφανίζουν κυρίως τα παιδιά, που…

#FoodforChange

#FoodforChange…για να εξουδετερώσει την άνοδο της γρήγορης ζωής και να καταπολεμήσει το συρρίκνωση του ενδιαφέροντος των ανθρώπων για τα τρόφιμα που καταναλώνουν..read more..