Τροφική νεοφοβία.

Διαβάζω τον ορισμό : τροφική νεοφοβία … “Τροφική νεοφοβία είναι η αποφυγή ή/και η πεισματική άρνηση δοκιμής νέων τροφών. Την εμφανίζουν κυρίως τα παιδιά, που…