Συμπεριφορική θεραπεία για τη βουλιμία

Θεωρώ άκρως ενδιαφέρον, για κάποιον που θέλει να ενημερωθεί για τον τρόπο αντιμετώπισης της βουλιμίας (συνεπικουρούμενο με τη βοήθεια ειδικού ).Aναφέρει τα στάδια και γενικότερα τον τρόπο σκέψης που πρέπει να επιτύχουμε για να..<a href="”> Read More…